Röjning

Vi röjer årligen ca 3000 ha ungskogsröjning och underväxtröjning. Vi arbetar med 2 röjningslag på vardera 7-8 röjare.

Alla röjare har genomgått utbildningen ”skötselskolan” och avlagt godkänt prov. I utbildningen behandlas ämnen som skogsskötsel, naturvård och kulturmiljövård mm.

Varje arbetslag leds av en arbetsledare/kvalitetsansvarig som också ansvarar för redovisning och uppföljning av varje trakt vi röjt. För att hitta osäkra rågångar och
beståndsgränser använder arbetsledarna sig av senaste GPS-teknik.