Vi är PEFC-certifierade

Vår PEFC-certifiering innebär att vi garanterar att våra tjänster utförs enligt Svenska PEFC’s standard. PEFC är en fristående förening som verkar för ett ansvarsfullt och uthålligt Svenskt skogsbruk. De utför även revisioner av certifierade organisationer och företag.

Vi är anslutna under EC Skog som paraplyorganisation.


Mer i detalj innebär detta att vi lever upp till arbetsmarknadens samtliga lagkrav,
samt att vi har en genomtänkt plan och utarbetad strategi i nedanstående frågor.

 • Att vi följer våra uppdragsgivares skogsskötsel instruktioner.
 • Att vi följer våra uppdragsgivares miljöpolicys, samt följer lagar och regler
  rörande natur och kulturmiljövård.
 • Att vi har en utarbetad arbetsmiljöplan samt nödlägesberedskap.
 • Att vi har hängavtal med facklig organisation, samt betalar nödvändiga avtalsförsäkringar.
 • Att vi innehar ansvarsförsäkring.
 • Att vi upprättat en jämställdhetsplan.
 • Att vi har en alkohol och drogpolicy.
 • Att vi är anslutna till företagshälsovården.
 • Att vi har ett system för utbildning och vidareutbildning.
 • Att vi har ett system för avfallshantering.
 • Att vi utarbetat ett system för bemötande av externa klagomål.