Välkommen!

Jag som skriver detta heter Fredrik Gundhe och är VD och ägare av företaget.

Affärside

Dala Kvalitetsskog AB är ett skogsskötselföretag som utför röjning och plantering på entreprenad. Vår affärsidé är att konkurrera med bra kvalitet och bra priser. Vi har kapacitet att ta på oss relativt stora volymer jobb. Det möjliggör vår ambition att hålla en bra prisnivå per hektar och planta. Att vi gör ett bra arbete ansvarar vår duktiga personal på ca 45 röjare och 50 plantörer för, under ledning av våra 10 kvalitetsansvariga arbetsledare. Våra uppdragsgivare är i första hand skogsbolag.

  

Verksamhetsområde

Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Värmland och Västmanland.

Historik

Efter avslutade studier 1998 vid Älvdalens Naturbruksgymnasium startade jag min första firma, Gundhes Skogsservice. Det började som ett enmansföretag men med tiden växte antalet anställda. År 2006 togs steget att bilda aktie bolag och Dala Kvalitetsskog AB bildades. Denna tid gett mig stor erfarenhet av att vara skogsentreprenör och företagare. En erfarenhet jag och företaget idag har stor nytta och glädje av.

Vision och målsättning

Vår målsättning är att vara ett av de ledande skogsskötselföretagen i Dalarna med omnejd.
Det ska vi uppnå genom att aldrig lämna ett dåligt jobb bakom oss, utan att i alla lägen
ansvara för vårt namn – Dala Kvalitetsskog AB.

VD Fredrik Gundhe